Widok służy do wyszukiwania i prezentowania danych związanych, ze ścieżkami kształcenia. Użyj poniższego filtru, chcąc wyszukać interesującą Cię ścieżkę, bądź odszukaj ją bezpośrednio na prezentowanym poniżej drzewie ścieżek.
Kryteria wyszukiwania ścieżek kształcenia.
Wybierz ścieżkę kształcenia: Skip Navigation Links.
Collapse Ścieżki kształceniaŚcieżki kształcenia
Expand Accounting In EnglishAccounting In English
Expand Administracja publicznaAdministracja publiczna
Expand Administrator sieci komputerowejAdministrator sieci komputerowej
Expand Analityka i bepieczeństwo zdrowotne żywnościAnalityka i bepieczeństwo zdrowotne żywności
Expand Audyt wewnętrznyAudyt wewnętrzny
Expand Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczychBezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych
Expand Bezpieczeństwo i ochrona informacjiBezpieczeństwo i ochrona informacji
Expand Bibliotekoznawstwo i
 informacja naukowaBibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Expand Certyfikowany CoachCertyfikowany Coach
Expand Diagnoza i terapia pedagogicznaDiagnoza i terapia pedagogiczna
Expand Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracyDoradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Expand EnologiaEnologia
Expand Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowejFinanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej
Expand Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowaFotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa
Expand Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjnaGimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
Expand Grafika komputerowaGrafika komputerowa
Expand HistoriaHistoria
Expand Intensywny kurs roczny języka polskiego (poziom A1-B2)Intensywny kurs roczny języka polskiego (poziom A1-B2)
Expand Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniuJęzyki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu
Expand Kompetencje menedżerskieKompetencje menedżerskie
Expand Księgowość I stopniaKsięgowość I stopnia
Expand Księgowość w praktyce II stopniaKsięgowość w praktyce II stopnia
Expand Kultura chińskaKultura chińska
Expand Kurs języka polskiego od podstawKurs języka polskiego od podstaw
Expand Kurs uzupełniający do SP Audyt wewnętrzny ,, Inspektor Ochrony Danych Osobowych"Kurs uzupełniający do SP Audyt wewnętrzny ,, Inspektor Ochrony Danych Osobowych"
Expand Legislacja samorządowaLegislacja samorządowa
Expand LogopediaLogopedia
Expand MatematykaMatematyka
Expand Mechanizmy funkcjonowania strefy euroMechanizmy funkcjonowania strefy euro
Expand Menedżer w samorządzie terytorialnymMenedżer w samorządzie terytorialnym
Expand Muzyka XX i XXI wiekuMuzyka XX i XXI wieku
Expand MuzykoterapiaMuzykoterapia
Expand Nauczanie biologii w szkoleNauczanie biologii w szkole
Expand Nauczanie informatyki w szkole Nauczanie informatyki w szkole
Expand Nauczanie języka polskiego jako obcegoNauczanie języka polskiego jako obcego
Expand Nauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowejNauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej
Expand Nauczanie plastyki w szkoleNauczanie plastyki w szkole
Expand Nauczanie programowania w klasach I-IIINauczanie programowania w klasach I-III
Expand Nauczanie programowania w szkoleNauczanie programowania w szkole
Expand Nauczanie techniki w szkoleNauczanie techniki w szkole
Expand Negocjacje i mediacjeNegocjacje i mediacje
Expand NeurologopediaNeurologopedia
Expand Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiOdnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Expand Pedagogika człowieka dorosłegoPedagogika człowieka dorosłego
Expand Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaPedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Expand Podstawy enologii - kursPodstawy enologii - kurs
Expand Prawo karne skarbowe i karne gospodarcze (odpowiedzialność funkcjonariusza)Prawo karne skarbowe i karne gospodarcze (odpowiedzialność funkcjonariusza)
Expand Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polskiProwadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski
Expand Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec towarzyskiProwadzenie Zespołów Tanecznych – taniec towarzyski
Expand Przedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczejPrzedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczej
Expand Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczycielaPrzygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Expand Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższychRolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Expand Scenografia, Malarstwo oraz Grafika komputerowa Scenografia, Malarstwo oraz Grafika komputerowa
Expand Specjalista ds. rachunkowościSpecjalista ds. rachunkowości
Expand Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawneSpółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne
Expand Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznejSzkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
Expand Tablica interaktywna w edukacjiTablica interaktywna w edukacji
Expand Technologia żywności z elementami żywienia człowiekaTechnologia żywności z elementami żywienia człowieka
Expand Ubezpieczenia społeczne z elementami prawaUbezpieczenia społeczne z elementami prawa
Expand Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowychUsługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
Expand Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencjaWczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja
Expand Wiedza o SpołeczeństwieWiedza o Społeczeństwie
Expand Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznejWizerunek i zarządzanie w administracji publicznej
Expand Wychowanie fizyczne - studia podyplomoweWychowanie fizyczne - studia podyplomowe
Expand Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacjiZarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji
Expand Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwaZarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa
Expand Zarządzanie w administracji publicznej-studia meneZarządzanie w administracji publicznej-studia mene
Expand Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznegoZarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego
Expand Zarządzanie zasobami ludzkimiZarządzanie zasobami ludzkimi
Kierunek
Rodzaj
Tryb
Opis wybranych ścieżek kształcenia:
Accounting In English
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Administracja publiczna
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Administrator sieci komputerowej
Data rozpoczęcia: 9/19/2019
Data zakończenia: 12/31/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności
Data rozpoczęcia: 2/22/2019
Data zakończenia: 3/6/2019
Edycja: 2
Limit miejsc:
Opis
Audyt wewnętrzny
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych - podyplomowe
Data rozpoczęcia: 7/21/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Bezpieczeństwo i ochrona informacji
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Data rozpoczęcia: 7/5/2018
Data zakończenia: 10/31/2018
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Certyfikowany Coach
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Data rozpoczęcia: 6/12/2019
Data zakończenia: 10/31/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Data rozpoczęcia: 6/12/2019
Data zakończenia: 10/31/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Enologia
Data rozpoczęcia: 1/1/2018
Data zakończenia: 3/9/2018
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 2
Limit miejsc:
Opis
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
Data rozpoczęcia: 5/22/2015
Data zakończenia: 10/1/2015
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Grafika komputerowa
Data rozpoczęcia: 11/16/2018
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Historia
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Intensywny kurs roczny języka polskiego (poziom A1-B2)
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu
Data rozpoczęcia: 6/25/2018
Data zakończenia: 1/31/2020
Edycja: 3
Limit miejsc:
Opis
Księgowość w praktyce I stopnia
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis

Kurs dedykowany jest dla osób początkujących i szukających pracy w księgowości prowadzonej w księgach rachunkowych z wykorzystaniem komputera.  Adresatami kursu są osoby bez praktyki księgowej, gdyż program zajęć stwarza słuchaczom możliwość przygotowania się od podstaw do pracy w księgowości.

Księgowość w praktyce II stopnia
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Kultura chińska podyplomowe edycja 17/18
Data rozpoczęcia: 7/23/2018
Data zakończenia: 10/8/2018
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Kurs języka polskiego od podstaw (zajęcia popołudniowe w ciągu tygodnia, lekcje 2 x w tygodniu)
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Kurs języka polskiego od podstaw (zajęcia w soboty i niedziele)
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Kurs Kompetencje menedżerskie
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Kurs uzupełniający do SP Audyt wewnętrzny "Inspektor Ochrony Danych Osobowych" podyplomowe kurs uzupełniający
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Legislacja samorządowa podyplomowe edycja I - 17/18
Data rozpoczęcia: 9/1/2018
Data zakończenia: 10/15/2018
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Logopedia
Data rozpoczęcia: 3/9/2020
Data zakończenia: 10/15/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Matematyka
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Matematyka (Limanowa)
Data rozpoczęcia: 5/20/2016
Data zakończenia: 3/16/2017
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Data rozpoczęcia: 5/22/2015
Data zakończenia: 10/1/2015
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Menedżer w samorządzie terytorialnym
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 2
Limit miejsc:
Opis
Muzyka XX i XXI wieku
Data rozpoczęcia: 6/4/2018
Data zakończenia: 6/30/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Muzykoterapia
Data rozpoczęcia: 6/4/2018
Data zakończenia: 6/30/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Nauczanie biologii w szkole
Data rozpoczęcia: 6/12/2019
Data zakończenia: 10/31/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Nauczanie informatyki w szkole
Data rozpoczęcia: 6/4/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Data rozpoczęcia: 5/15/2017
Data zakończenia: 9/30/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Nauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej
Data rozpoczęcia: 6/28/2017
Data zakończenia: 9/30/2018
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Nauczanie plastyki w szkole
Data rozpoczęcia: 6/12/2019
Data zakończenia: 10/31/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Nauczanie programowania w klasach I-III
Data rozpoczęcia: 6/12/2019
Data zakończenia: 10/31/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Nauczanie programowania w szkole
Data rozpoczęcia: 6/12/2019
Data zakończenia: 10/31/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Nauczanie techniki w szkole
Data rozpoczęcia: 6/12/2019
Data zakończenia: 10/31/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Negocjacje i mediacje
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Neurologopedia
Data rozpoczęcia: 3/9/2020
Data zakończenia: 9/10/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Pedagogika człowieka dorosłego
Data rozpoczęcia: 6/12/2019
Data zakończenia: 10/31/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Data rozpoczęcia: 6/12/2019
Data zakończenia: 10/31/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Podstawy enologii - kurs
Data rozpoczęcia: 1/1/2018
Data zakończenia: 3/9/2018
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Prawo karne skarbowe i karne gospodarcze (odpowiedzialność funkcjonariusza) podyplomowe edycja I
Data rozpoczęcia: 8/22/2019
Data zakończenia: 9/30/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski
Data rozpoczęcia: 9/1/2018
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc: 30
Opis
Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec towarzyski
Data rozpoczęcia: 11/17/2016
Data zakończenia: 3/25/2017
Edycja: 1
Limit miejsc: 30
Opis
Przedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczej
Data rozpoczęcia: 6/3/2019
Data zakończenia: 9/20/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Scenografia, Malarstwo oraz Grafika komputerowa
Data rozpoczęcia: 7/25/2017
Data zakończenia: 9/1/2017
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Specjalista ds. rachunkowości
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
Data rozpoczęcia: 1/28/2020
Data zakończenia: 6/30/2020
Edycja: 2
Limit miejsc:
Opis
Tablice interaktywne w edukacji
Data rozpoczęcia: 6/18/2018
Data zakończenia: 10/31/2018
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Technologia żywności z elementami żywienia człowieka
Data rozpoczęcia: 5/22/2015
Data zakończenia: 10/1/2015
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
Data rozpoczęcia: 6/11/2018
Data zakończenia: 7/31/2018
Edycja: 2
Limit miejsc:
Opis
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja
Data rozpoczęcia: 6/12/2019
Data zakończenia: 10/31/2019
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Wiedza o Społeczeństwie
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Wychowanie fizyczne - studia podyplomowe
Data rozpoczęcia: 9/12/2018
Data zakończenia: 11/16/2018
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa - podyplomowe
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Zarządzanie w administracji publicznej-studia menedżerskie
Data rozpoczęcia: 6/15/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Data rozpoczęcia: 6/3/2020
Data zakończenia: 9/30/2020
Edycja: 1
Limit miejsc:
Opis