ID/Login:
Skip Navigation Links

Ścieżki kształcenia
Administracja publiczna
Administrator sieci komputerowej
Audyt wewnętrzny
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych
Certyfikowany Coach
Fakultatywne kursy językowe
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa
Grafika komputerowa
Historia
Intensywny kurs roczny języka polskiego
Kompetencje menedżerskie
Księgowość I stopnia
Księgowość w praktyce II stopnia
Kurs języka polskiego od podstaw
Kurs przygotowujący do podjęcia nauki w Polsce
Kurs uzupełniający do SP Audyt wewnętrzny ,, Inspektor Ochrony Danych Osobowych"
Logopedia
Matematyka
Menedżer w samorządzie terytorialnym
Nauczanie informatyki w szkole
Negocjacje i mediacje
Neurologopedia
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Specjalista ds. rachunkowości
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa
Wiedza o Społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie – studia Limanowa
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej
Wychowanie fizyczne - studia podyplomowe
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie w administracji publicznej-studia menedżerskie
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis wybranych ścieżek kształcenia:

Administracja publiczna
4/26/2021
10/31/2021
1
Administrator sieci komputerowej
1/12/2021
3/30/2022
2
Audyt wewnętrzny
4/26/2021
10/31/2021
1
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych - podyplomowe
4/26/2021
10/31/2021
1
Certyfikowany Coach
4/26/2021
10/31/2021
1
Fakultatywne kursy językowe
1/7/2021
3/30/2021
1
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej
4/26/2021
10/31/2021
1
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa
4/26/2021
10/31/2021
1
Grafika komputerowa
5/13/2021
10/31/2021
1
Historia
4/26/2021
10/31/2021
1
Intensywny kurs roczny języka polskiego 180 godzin dydaktycznych
6/3/2021
8/31/2021
1
Księgowość w praktyce I stopnia
6/1/2021
10/31/2021
2

Kurs dedykowany jest dla osób początkujących i szukających pracy w księgowości prowadzonej w księgach rachunkowych z wykorzystaniem komputera.  Adresatami kursu są osoby bez praktyki księgowej, gdyż program zajęć stwarza słuchaczom możliwość przygotowania się od podstaw do pracy w księgowości.

Księgowość w praktyce II stopnia
1/12/2021
3/31/2021
2
Kurs języka polskiego od podstaw (zajęcia popołudniowe w ciągu tygodnia, lekcje 2 x w tygodniu)
6/3/2020
9/30/2020
1
Kurs języka polskiego od podstaw (zajęcia w soboty i niedziele)
6/3/2020
9/30/2020
1
Kurs Kompetencje menedżerskie
1/5/2021
2/20/2021
1
Kurs przygotowujący do podjęcia nauki w Polsce - 600 godzin dydaktycznych
6/3/2021
9/30/2021
1
Kurs uzupełniający do SP Audyt wewnętrzny "Inspektor Ochrony Danych Osobowych" podyplomowe kurs uzupełniający
2/17/2021
4/15/2021
1
Logopedia
6/1/2021
10/30/2021
1
Matematyka
4/26/2021
10/31/2021
1
Menedżer w samorządzie terytorialnym
6/3/2020
9/30/2020
2
Nauczanie informatyki w szkole
4/26/2021
10/31/2021
1
Negocjacje i mediacje
4/26/2021
10/31/2021
1
Neurologopedia
3/9/2020
10/15/2020
1
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
4/26/2021
10/31/2021
1
Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski
9/1/2018
9/30/2020
1
30
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
4/26/2021
10/31/2021
1
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
4/26/2021
10/31/2021
1
Specjalista ds. rachunkowości
4/26/2021
10/31/2021
1
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne
4/26/2021
10/31/2021
1
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
6/1/2021
6/9/2021
1
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa
4/26/2021
10/31/2021
1
Wiedza o Społeczeństwie
4/26/2021
10/31/2021
1
Wiedza o Społeczeństwie - studia Limanowa
5/7/2021
6/26/2021
1
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej
4/26/2021
10/31/2021
1
Wychowanie fizyczne - studia podyplomowe
4/26/2021
10/31/2021
1
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji
4/26/2021
10/31/2021
1
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa
5/22/2021
10/15/2021
1
Zarządzanie w administracji publicznej-studia menedżerskie
4/26/2021
10/31/2021
1
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego
4/26/2021
10/31/2021
1
Zarządzanie zasobami ludzkimi
4/26/2021
10/31/2021
1

Information about COOKIES files

Please be advised that in order to optimize the content available on our site and adapt it to your individual needs, we use the stored with cookies information from the end-users' device. Users can control cookies using their web browser settings. If you continue to use this site, without changing your browser settings, you are agreeing to our use of cookies. Read more about our Privacy Policy.