Witamy w serwisie rekrutacyjnym na studia podyplomowe Uniwersytetu Rzeszowskiego

Serwis służy do zbierania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia.
Informacje podane przez kandydata będą zapisane w bazie danych Uniwersytetu Rzeszowskiego i posłużą do wydrukowania podania o przyjęcie na studia.

Do wypełnienia formularza prosimy przygotować:
- dowód osobisty,
- dyplom ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy kandydatów na studia I stopnia),

Prosimy o uważne i poprawne podawanie danych osobowych i teleadresowych.
Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na polskie znaki, małe i duże litery oraz znaki interpunkcyjne. Wpisane dane powinny być takie same, jakie widnieją na świadectwie, dyplomie czy w dowodzie osobistym.

Po dokonaniu rejestracji w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego można ponownie zalogować się i dokończyć proces aplikacji na studia oraz wydrukować podanie w celu złożenia aplikacji na wybraną ścieżkę kształcenia.

Kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe. Podanie już dostępne w systemie. Proszę kliknąć na Załączniki w tabelce wybranych studiów podyplomowych.

UWAGA!

Studia podyplomowe nie wymagają opłaty rekrutacyjnej. Prosimy nie wpłacać żadnych środków pieniężnych.

Informacja dodatkowa

Istnieje możliwość składania wymaganych dokumentów przez pełnomocnika wyznaczonego przez kandydata. Wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej.


Regulamin Rejestracji

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na przetworzenie danych osobowych osoby rejestrującej się oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu wybranej ścieżki kształcenia oraz do realizacji obowiązków określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz w innych przepisach prawa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.


Proces rejestracji składa się z kilku kroków, które muszą być wykonane w sposób ciągły. Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez - ZATWIERDŹ DANE
Aplikacja wspiera przeglądarki: Firefox w wersji 4 i wyższe oraz Internet Explorer w wersji 9 i wyższe.
Rozpocznij rejestrację (Start registration)